1657524024341.jpg

อสังหาปี 59 ส่อเค้าอาการหนัก: โครงการใหม่ไม่ถึง 1 แสนยูนิต - คอนโดผุดน้อยสุดในรอบ 10 ปี


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คาดการณ์ปี 2559 โครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ไม่ถึง 100,000 ยูนิต ต่ำสุดรอบ 6-7 ปี คอนโดมิเนียมเปิดน้อยสุด 52,000 ยูนิต ต่ำสุดรอบ 10 ปี

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ทั้งประเภทจัดสรรและคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2559 คาดว่ามีประมาณ 94,000 ยูนิต ต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา จากปกติโครงการใหม่เปิดมากกว่า 1 แสนยูนิตต่อปี ซึ่งถือว่าต่ำสุดในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา สาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อเพราะไม่มีอารมณ์จับจ่าย คาดส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างเลื่อนเปิดตัวโครงใหม่ในไตรมาส 4 ออกไปปี 2560

“กรณีที่ผู้ประกอบการเปิดโครงการใหม่น้อยกว่าทุกปี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ตลาดมีความสมดุล แม้ว่าซัปพลายเดิมจะถูกดูดซับไปค่อนข้างมากในช่วงมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ในเดือนมีนาคม คอนโดมิเนียมโอนเพิ่มขึ้น 160% เดือนเมษายน โอนเพิ่มขึ้น 370% แต่ยังมีซัปพลายเหลือขายอยู่ในตลาดค่อนข้างมากช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) พบว่าการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวน 313 โครงการ รวม 71,000 ยูนิต แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 215 โครงการ รวม 33,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีโครงการเปิดใหม่ 209 โครงการ รวม 32,000 ยูนิต คาดว่าทั้งปีจะมีโครงการบ้านจัดสรรเปิดใหม่ 42,000-43,000 ยูนิต"

นายสัมมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่โครงการคอนโดเปิดตัวใหม่ 98 โครงการ รวม 37,200 ยูนิต ลดลง 17% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีโครงการเปิดใหม่ 109 โครงการ รวม 44,900 ยูนิต คาดว่าปีนี้จะเปิดตัวโครงการใหม่รวม 50,000-52,000 ยูนิต เทียบกับปีที่ผ่านมามีจำนวน 60,500 ยูนิต นับว่ามีโครงการคอนโดเปิดใหม่ต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปีภาพรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในปีนี้ คาดเติบโตไม่มาก อยู่ที่ 5.9-6 แสนล้านบาท เทียบปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.8 แสนล้านบาท

0 views