กู้ไปสร้างที่ญี่ปุ่น


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาว คู เมน ไว กรรมการ และนายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ บมจ.เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 9,880 ล้านเยน หรือประมาณ 3,360 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 38 เมกะวัตต์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

0 views0 comments