33100(1).jpg

กองทุนฟื้นฟูฯ ไฟเขียว..เพิ่มเงินต้นทุนซื้อทรัพย์


บสส. ทางสะดวกได้รับอนุมัติให้เพิ่มเงินต้นทุนเพื่อประมูลซื้อ NPL 4,000 ล้าน ขณะที่ ผลดำเนินงาน ปี 59 เข้าเป้าตามแผนกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ผสานพลังทีมงานปรับหนี้ NPL งานบังคับคดี และงานขายทรัพย์สินพร้อมขายรุกลูกค้ารายกลางและรายย่อยเจาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักได้อนุญาตให้บริษัทเพิ่มเงินต้นทุนประมูลซื้อทรัพย์สินด้อยคุณภาพ หรือ NPL จากธนาคารต่างๆ ได้ถึง 4,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา NPL ในระบบและช่วยให้ลูกหนี้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพราะ บสส.มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 15 ปี จนถึงปัจจุบัน

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 บสส. ได้รับเงินสดจากการบริหารงานที่จำนวน 4,156 ล้านบาท แม้ว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายราย 7 เดือนที่ตั้งไว้ แต่บริษัทมีการใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ ทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ตามเป้าหมายปี 2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2559 บสส.ได้ช่วยให้ลูกหนี้ได้ข้อยุติด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และกระบวนการทางคดี รวม 2,255 ราย ภาระหนี้ตามบัญชี 44,266 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนรายสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 ร้อยละ 11 ในส่วนการบริหารจัดการทรัพย์ สินรอการขาย หรือ NPA นั้น สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้กว่า 1,211 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2559 บสส. สามารถนำส่งเงินคืนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านกองทุนฯ ได้ 2,500 ล้านบาท

สำหรับงานด้านการบังคับคดี บสส. ตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อเดินหน้าติดตามและประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งกรมบังคับคดี สำนักงานที่ดินและศาลล้มละลาย เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อ บสส.และหน่วยราชการที่ต้องการเร่งดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ช่วยลดปริมาณงานคงค้างและปลดภาระทางคดีให้แก่ลูกหนี้ โดย บสส. สามารถติดตามเงินสดรับจากการบังคับคดีได้แล้วกว่า 928 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 7 เดือน

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ SAM ในฐานะผู้ดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA กล่าวว่า ในปี 2559 ภาพรวมสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ อาทิ การเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงและการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายอื่นๆ การลงทุนในระบบโครงสร้างเครือข่ายคมนาคมของภาครัฐ ที่ช่วยเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ และแผนการเพิ่มรายได้ประชากรให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ จะช่วยผ่อนคลายภาระการกู้ยืมและกระตุ้นการลงทุน

“ทั้งหมดนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการรุกตลาด NPA โดย บสส. จะเจาะกลุ่มลูกค้ารายกลางและรายย่อยในพื้นที่ พร้อมกับยังคงจัดโปรโมชั่นพิเศษ และ กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดปี อาทิ การจัดประมูลขายทรัพย์ในช่วงปลายปี การร่วมงานมหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ บสส. ยังนำโปรโมชั่น SAM Family Plus ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมามอบให้แก่ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์เพิ่มหรือแนะนำเพื่อนมาซื้อ ด้วยของสมนาคุณมากมาย เช่น บัตรของขวัญ (Gift Voucher) มูลค่าสูงสุดถึง 5,000 บาท โทรศัพท์มือถือ Iphone 6 หรือ Samsung Galaxy S6 Edge คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คหรือ Ipad Mini 4 และชุดโฮมเธียร์เตอร์ เป็นต้น”

2 views