3 ผลิตภัณฑ์รับตรุษอีฎิลอัดฮา


ไอแบงก์ ใช้โอกาสวันตรุษของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ออกผลิตภัณฑ์ "สินเชื่อบ้านสุขคูณ 4" "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4 เดือน" ผลตอบแทน 1.40% และบริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (ibank E-bidding) โดย "สินเชื่อบ้านสุขคูณ 4" เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย ควบคู่อเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท และสินเชื่อบ้านปลอดภาระ เพื่อเสริมสภาพคล่องสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โดยเงินเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล แบบมีหลักประกัน ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 59 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 60 หรือวงเงินโครงการเต็มอย่างใดอย่างหนึ่ง

ส่วน "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4 เดือน" ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.40 % ต้อนรับวันอีฎิ้ลอัดฮา วันสำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก เป็นเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา 4 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อบัญชี เริ่มฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 ต.ค. 59

ด้านบริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (ibank E-bidding) ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ที่เชื่อมต่อกับระบบ ibank E-bidding ของไอแบงก์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับระบบงาน e-GP โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลงาน สามารถยื่นขอออกหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประเภทของหนังสือค้ำประกันที่กรมบัญชีกลาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปขอออกหนังสือค้ำประกันกับทางแบงก์ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และการจัดการด้านเอกสารอีกด้วย

0 views0 comments