ได้ใบอนุญาตเวียดนาม


กลุ่มซีไอเอ็มบี ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย แบงก์ซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มซีไอเอ็มบีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในฐานะแบงก์ต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 100% ในประเทศเวียดนาม จากแบงก์ชาติเวียดนามเมื่อวันอังคารที่ 6 ก.ย. 59 ขณะที่กลุ่มซีไอเอ็มบีได้รับอนุมัติในหลักการจากแบงก์ชาติมาเลเซียแล้วเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 58 ทั้งนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบีจะเริ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจในเวียดนามเพื่อให้นำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจรายใหญ่ รายกลาง และรายย่อย สำหรับซีไอเอ็มบีสาขาแรกในเวียดนาม คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการและเต็มรูปแบบภายในสิ้นปีนี้

0 views0 comments