1657524024341.jpg

แถมอีก 1 ฟรี ค่าจดจำนอง 1%


ธอส. ตอบแทนลูกค้าหลังเปิดตัว “โครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส.” เพียง 2 สัปดาห์ลูกค้าแสดงความประสงค์ขอยื่นกู้ใกล้เต็มกรอบวงเงินรวม 6,300 ล้านบาทแรก ล่าสุดขยายกรอบวงเงินรวมเป็น 30,000 ล้านบาท พร้อมมอบของขวัญพิเศษให้ลูกค้าเพิ่มอีก “1 ฟรี!!! : ค่าจดจำนอง 1%” รวมเป็น 4 ฟรี!!! ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (2) ค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (3) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (4) ค่าจดจำนอง 1% เฉพาะลูกค้าที่ทำนิติกรรมจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจำนอง ณ สำนักงานที่ดินภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่แบงก์อนุมัติเงินกู้ ติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 59

สำหรับโครงการนี้คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5 เดือนแรก เท่ากับ MRR -6.12% ต่อปี (หรือเท่ากับ 0.63% ต่อปี คิดจากดอกเบี้ย MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี) เดือนที่ 6-36 ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -3.12% ต่อปี (หรือเท่ากับ 3.63% ต่อปี) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือไถ่ถอนจำนอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage

0 views

Recent Posts

See All

DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน ‘บมจ.ผ

ธนาคารทิสโก้เปิดรายชื่อกองทุนเด็ด คาดกำไรโตแข็งแกร่งไม่หวั่นเศรษฐกิจถดถอย แถมราคายังน่าสนใจลงทุน แบ่งเป็น 4 ธีมกองทุนน่าช้อนซื้อ ได้แก่ 1. ธีมกองทุนหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ 2. ธีมกองทุนหุ้นเทคโนโลยีแห่งอน