Search

เรียนรู้ค้ำประกัน


นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในฐานะเจ้าภาพเปิดการประชุมสมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Credit Supplementation Institution Confederation- ACSIC) ครั้งที่ 29 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้ำประกันระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับ SME ในประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกร่วมงานอย่างคับคั่ง


For advertising please call: 02-2534691