ผสานความร่วมมือ


ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ลงนามร่วมกับสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน จัดโครงการวิถีการออมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการออมกับ กอช. ให้แก่ชุมชน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

0 views0 comments

Recent Posts

See All

บ้านปู ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนปิดการขายหุ้นกู้...มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2564 : บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู