ปล่อยกู้ทำงาน ต่างประเทศดอกเบี้ย 7%


ธ.ก.ส. อำนวยสินเชื่อให้แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศที่จัดส่งโดยกรมการจัดหางานและบริษัทจัดหางาน วงเงินกู้ไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย คิดดอกเบี้ยในอัตราลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปัจจุบันอยู่ที่ 7% ต่อปี ผู้กู้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันหนี้เงินกู้จำนวน 2 คน หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันร่วมกลุ่ม 5 คน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้แล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน และไม่เกินสัญญาจ้างงาน โดยชำระคืนเท่ากันทุกงวด และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธ.ก.ส. ธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับบ้านให้แก่แรงงานไทย 50%

ส่วนแรงงานไทยที่สิ้นสุดสัญญาจ้างงานแล้ว เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย และนำเอาองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์และความชำนาญที่ได้รับขณะปฏิบัติงานในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในประเทศไทย ธ.ก.ส.จะอำนวยสินเชื่อให้ตามโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0-2555-0555 และเว็บไซต์ www.baac.or.th

0 views0 comments

Recent Posts

See All

QTC เตรียมย้ายกระดาน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า มีมติให้ย้ายหลักทรัพย์ QTC จากตลาดหลักทรัพย์ mai ไปเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อเพิ่มความเชื่

IIG รายได้ปี 63 ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% พร้อมจ่ายปันผล 0.15 บาท

“IIG” โชว์ผลงานสวนกระแสปี 63 รายได้ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น รวม 15 ล้านบาท คาดปี 64 โตต่อเนื่อง เล็งธุรกิจใหม่เพิ่มยอด นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริห

For advertising please call: 02-2534691