1657524024341.jpg

ชุมชนเจริญนครค้านรถไฟฟ้าสายสีทอง..อ้างเอื้อนายทุนใหญ่


กทม. จัดประชุมฟังความคิดเห็นประชาชน ดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี–สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก ระยะที่ 1 ช่วงถนนกรุงธนบุรี แยกคลองสาน (BTS กรุงธนบุรี-โรงพยาบาลตากสิน รวมระยะทาง 1.72กิโลเมตร (3 สถานี) ชุมชนคัดค้านอ้างเอื้อประโยชน์นายทุนใหญ่

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมจัดทำรูปแบบและจัดเตรียมเอกสารโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าเขตคลองสาน ประชาธิปก) หรือรถไฟฟ้าสายสีทองเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่า พื้นที่เขตคลองสานและเขตธนบุรีมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก มีปริมาณจราจรในพื้นที่โครงข่ายสูงถึง 220,000 คันต่อวัน และมีผู้โดยสารรถไฟฟ้ามากถึง 46,800 คนต่อวัน อีกทั้งในอนาคตจะมีการพัฒนาศูนย์ราชการตลอดจนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น กทม.จึงศึกษาแนวทางเพิ่มระบบขนส่งมวลชนระบบรองรับการเติบโตของเมืองลดปัญหาจราจรโดยการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีม่วงที่กำลังจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะเปิดรับความคิดเห็นอีก 2 ครั้งและสรุปผลการศึกษาเดือนมกราคม 2559 อย่างไรก็ตาม กทม.ได้รับการประสานจากภาคเอกชนคือกลุ่มบริษัทไอคอนสยามซึ่งกำลังจะก่อสร้างศูนย์การค้าในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนเพิ่มปัญหาการจราจรในพื้นที่เนื่องจากมีกำหนดจะเปิดศูนย์การค้าในปี 2560 จึงจะสนับสนุนงบการก่อสร้างและการจัดซื้อรถ โดย กทม.จะเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถพร้อมจัดเก็บค่าโดยสารเป็นรายได้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่เป็นภาระของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ กทม.ศึกษาเส้นทางมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งสอดคล้องกันและสามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าสายสีทองจะเป็นรถไฟฟ้ารูปแบบระบบเบา หรือโมโนเรล ก่อสร้างบนเกาะกลางถนนไม่ต้องเวนคืนที่ดิน แนวเส้นทางเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสกรุงธนบุรีวิ่งไปตามถนนกรุงธนบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญนครข้ามแยกคลองสาน เข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาผ่านหน้าโรงพยาบาลตากสินและสิ้นสุดระยะที่บริเวณจุดตัดกับถนนประชาธิปก คาดว่าเปิดให้บริการได้ปลายปี 2560 และจะมีผู้โดยสารประมาณ 47,000 คนต่อวัน โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะในระยะแรกจะมี 3 สถานีได้แก่ 1. สถานีบริเวณบีทีเอสกรุงธนบุรี 2. สถานีบริเวณถนนเจริญนคร และ 3. สถานีบริเวณโรงพยาบาลตากสิน ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 3,000 ล้านบาท ส่วนระยะที่ 2 มีการก่อสร้างต่อเนื่องไปถึงวัดอนงคารามและก่อสร้างไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงในแนวถนนประชาธิปก ซึ่งส่วนนี้ กทม.จะพิจารณาต่อไปว่าจะลงทุนก่อสร้างเองหรือภาคเอกชนยังคงสนใจให้การสนับสนุนต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นว่าย่านคลอนสานมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในแนวบริเวณใกล้เคียง ทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งหากก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจึงถือเป็นโครงการซ้ำซ้อนมากเกินไปหรือไม่ อีกทั้งโครงการดังกล่าว กทม.ก่อสร้างเพื่อประชาชนโดยแท้จริงหรือก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชน ผู้ที่ได้ประโยชน์ชัดแจ้งก็คือ "นายทุนใหญ่" เพราะจะรองรับโครงการไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โปรเจ็กต์ร่วมทุนมูลค่า 50,000 ล้านบาท ของ 2 ตระกูล “จูตระกูล” แห่ง “สยามพิวรรธน์” เจ้าของศูนย์การค้าสยาม พารากอน และตระกูล “เจียรวนนท์” แห่ง แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ที่ร่วมลงทุนสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 525,000 ตารางเมตร และคอนโดมิเนียมซูเปอร์ลักชัวรี่ ริมเจ้าพระยาสูง 70 ชั้น 1 อาคาร และสูง 40 ชั้น 1 อาคาร ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง เตรียมอวดโฉมเดือนธันวาคม 2560

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะใช้เงินทั้งหมด 3,840 ล้านบาท สำหรับระยะทางทั้ง 2 ระยะคือ 2.68 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับโครงการดิไอคอนสยามก็จะเป็นสัดส่วนเพียง 8% ของมูลค่าโครงการเท่านั้น หากให้ภาคเอกชนสร้าง ก็ไม่เป็นภาระแก่รัฐบาลในด้านภาษีอากรที่นำมาใช้ แถมยังจะได้ค่าสัมปทานอีกด้วย แต่หากรัฐบาลลงทุนทำเอง อาจเกิดข้อครหาจากการทำโครงการใหญ่ ๆ ก็ได้ ยิ่งหากเทียบว่าโครงการดิไอคอนสยามนี้ มีมูลค่า 50,000 ล้านบาท แต่เมื่อมีรถไฟฟ้า จะทำให้มูลค่าโครงการเพิ่มขึ้นราว 8% ต่อปี ก็เท่ากับว่าแค่มูลค่าเพิ่มของโครงการเอกชนนี้ ก็นำมาสร้างรถไฟฟ้าได้แล้ว รัฐบาลจึงไม่ควรลงทุนเองเด็ดขาด

0 views