1657524024341.jpg

กนกนาคราช


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัล “กนกนาคราช” ในฐานะ “องค์กรศรีแผ่นดินด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” จาก พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “เพชรกนก” และ “กนกนาคราช” ประจำปี 2559 โดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง และ 9 องค์กรเครือข่ายได้จัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ แก่คนดีศรีแผ่นดิน ทั้งประเภทบุคคล รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สร้างคุณงามความดี เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ

0 views

Recent Posts

See All

DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน ‘บมจ.ผ

ธนาคารทิสโก้เปิดรายชื่อกองทุนเด็ด คาดกำไรโตแข็งแกร่งไม่หวั่นเศรษฐกิจถดถอย แถมราคายังน่าสนใจลงทุน แบ่งเป็น 4 ธีมกองทุนน่าช้อนซื้อ ได้แก่ 1. ธีมกองทุนหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ 2. ธีมกองทุนหุ้นเทคโนโลยีแห่งอน