Search

เร่งสูงวัยรีบสมัคร


นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายการให้สิทธิผู้สูงอายุสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2559 ร่วมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ


For advertising please call: 02-2534691