ลงพื้นที่


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ นำทีมผู้บริหารด้านพัฒนาผู้ประกอบการ เยี่ยมชมโครงการผลิตหมอนยางพารา ของสหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน หนึ่งในแนวทางการแปรรูปน้ำยาง สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตเป็นหมอนยางพารา เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุทธิ เพ็งจันทร์ ประธานอนุกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน ให้การต้อนรับเมื่อเร็ว ๆ นี้

0 views0 comments