ลงพื้นที่


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงก์ นำทีมผู้บริหารด้านพัฒนาผู้ประกอบการ เยี่ยมชมโครงการผลิตหมอนยางพารา ของสหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน หนึ่งในแนวทางการแปรรูปน้ำยาง สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตเป็นหมอนยางพารา เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุทธิ เพ็งจันทร์ ประธานอนุกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน ให้การต้อนรับเมื่อเร็ว ๆ นี้

0 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน