ออมคู่ประกันรับดอกเบี้ย 3.3%


แบงก์กสิกรไทย เปิดบริการเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เงินฝากแพ็กคู่ประกันชีวิต โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่ 500-25,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 50% ของเบี้ยประกันภัยรายปี นำฝากเท่ากันทุกเดือนติดต่อกัน 24 เดือน เมื่อครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี โดยไม่เสียภาษี ควบคู่กับการทำประกันชีวิต ซึ่งมี 2 ผลิตภัณฑ์ทางเลือก ได้แก่ สมัครคู่ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 การันตี ชำระเบี้ยประกันเพียง 6 ปี ให้ความคุ้มครองนาน 15 ปี รับเงินจ่ายคืน 8%ของทุนประกันภัย ทุกปี รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 722%ของทุนประกันภัย หรือสมัครคู่กับประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 90/5 ที่จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 5 ปี มีเงินจ่ายคืนทุกปีถึงครบอายุ 89 ปี โดยประกันชีวิตทั้งสองแบบ ลูกค้าไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ เบี้ยประกันสามารถแบ่งจ่ายรายเดือนและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ถึง 6 ธ.ค.59 ที่ทุกสาขา ตั้งเป้าว่ามีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 20,000 ราย

0 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน