33100(1).jpg

ดอกถูก-เงื่อนไขจูงใจ SME BANK จุดไฟให้กู้ไป “ยกเครื่อง”


Soft Loan 3 มาแล้ว...วงเงินกู้ 30,000 ล้าน SME BANK ตั้งเป้าปล่อยกู้ SME รายย่อยรายละ 10 ล้าน รวมกว่า 3,000 ราย ดอกเบี้ยจิ๊บๆ แค่ 4% ผ่อนเบาๆ ปีแรกเงินกู้ 1 ล้าน ปลอดต้น ผ่อนดอกเบี้ยอย่างเดียวเดือนละ 3,000 บาท ผู้ประกอบการตาวาว ไอเดียกระฉูด ยื่นกู้ขยายกำลังการผลิตกันยกใหญ่

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank กล่าวในรายการ “เซียนเศรษฐกิจ” ที่จัดโดยกองบรรณาธิการ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ชื่อใหม่เป็น SME Development Bank แต่ยังคงเน้นความเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ โดยประธานธนาคารคนปัจจุบัน คือ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556

“ท่านเป็นกรรมการสมัยที่ 2 แล้ว ปัจจุบันท่านทำหน้าที่เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งโดยประเพณีของ SME Development Bank จะกำกับดูแลโดย 2 กระทรวง คือกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม โดยประเพณีธนาคารคือท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นประธานกรรมการ และตัวแทนของกระทรวงการคลังจะเป็นประธานกรรมการบริหาร”

นายมงคลกล่าวด้วยว่า ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ SME Development Bank มีภารกิจ

เดินสายโปรโมทสินเชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยล่าสุดเพิ่งเดินทางไปพิษณุโลก กำแพงเพชร และเชียงใหม่ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan 3 แก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง Soft Loan 3 นั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ออกโปรแกรมสินเชื่อให้ดอกเบี้ย 4% อัตราคงที่ ผ่อนชำระ 7 ปี

“พูดง่ายๆ คือกู้เงิน 1 ล้านบาท ปีแรกจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียว 40,000 บาท หรือจ่ายเดือนละกว่า 3,000 บาท เป็นสินเชื่อเพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม การสร้างโรงเรือนสำหรับเพิ่มการผลิต...

“รัฐบาลเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ในช่วงส่งสัญญาณชัดแล้วว่ากำลังเติบโต ถ้าภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมการลงทุนเพิ่มก็มีผลต่อการจ้างงานเพิ่ม เศรษฐกิจไทยก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 2560 หรือ 2561 เศรษฐกิจไทยจะกลับมาหลังจากที่เคยติดกับดักอยู่นาน”

สำหรับการปล่อยสินเชื่อใหม่นายมงคลกล่าวว่า ปกติ SME Development Bank จะมีเงื่อนไขต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เช่นการให้สินเชื่อผู้ประกอบการรายเล็กที่กู้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงถึง 90% ของมูลค่าการสั่งซื้อ และไม่ต้องประเมินราคาเครื่องจักร ทำให้ปล่อยสินเชื่อได้เร็วและผู้กู้มีค่าใช้จ่ายน้อยลง

“ถ้าประเมินเครื่องจักรต้องใช้เวลา 30 วัน และต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการประเมินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาท ซึ่งเป็นความซับซ้อนด้านหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินอื่น...

ประเด็นต่อมาคือ 1. ไม่ต้องจดจำนอง ผู้กู้สามารถใช้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจแทน และใช้บสย.ช่วยค้ำ ด้วยเหตุผลที่ผู้ประกอบการรายเล็กติดขัดเรื่องที่ดินติดจำนองกับธนาคารอื่น 2. ให้โอกาสกับผู้กู้ที่ไม่มีที่ดินหรืออาคารเป็นของตัวเอง และ 3. อาคารที่ทำการที่มีอยู่อาจไม่มีข้อมูลในเรื่องของวิศวกรรมในการรับน้ำหนักต่างๆ พอไปถึงขึ้นตอนของเอกสารประกอบในการจดทะเบียนกับราชการก็ไม่ครบถ้วน ก็เกิดความล่าช้าและต้องไปจัดทำใหม่ ทำให้ค่าใช้จ่ายแพง การจดจำนองก็จะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งของมูลค่า สมมุติมูลค่าหลักประกัน 10 ล้านบาท ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลักแสน แต่ถ้าใช้หลักประกันทางธุรกิจจะเสียค่าธรรมเนียมเพียง 1,500 บาท สรุปคือประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะของการประกอบการ ซึ่งถ้ากู้เงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ก็จะให้กู้ได้ 90% ไม่ต้องจดจำนองและใช้หลักประกันทางธุรกิจแทน และยังสามารถใช้บสย.ค้ำได้ด้วย...

สำหรับการเดินทางไปพบปะผู้ประกอบการต่างจังหวัดเพราะมุ่งหวังส่งเสริมธุรกิจพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรแปรรูป ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร ทุกจังหวัดที่ธนาคารไปพบปะผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร เชียงใหม่ หรือพัทยา หาดใหญ่ ล้วนเป็นจังหวัดที่กำลังเติบโตทางผลผลิต”

นายมงคลยังกล่าวด้วยว่าทาง SME Development Bank มีจุดประสงค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงไม่เน้นเฉพาะเรื่องเครื่องจักรเท่านั้น แต่จะร่วมพัฒนาด้านมาตรฐานการผลิตด้วย เพราะด้วยมาตรฐานการผลิตที่ดี สะอาด ถูกสุขอนามัย จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน ขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น และที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับการค้าสมัยใหม่คือ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่การขายไม่มีข้อจำกัด สามารถขายได้ทั่วโลก

“ถ้า SME ไทยมีเครื่องไม้เครื่องมือได้มาตรฐาน มีนวัตกรรม ราคาถูกลง ตรงนี้จะเป็นแรงผลักดันทำให้นโยบาย 4.0 เป็นจริง อย่างมันสำปะหลังถ้านำมาตากแห้งขายเป็นอาหารสัตว์ ราคากิโลกรัมละ 5 บาทเท่านั้น แต่ถ้านำมาทำให้สะอาดหรือแปรรูปเป็นผงชูรสที่เป็นซองเล็กแค่ 10 กรัม ราคา 5 บาท สร้างมูลค่าได้เป็น 100 เท่า เพราะฉะนั้นธนาคารจึงพยายามสร้างให้คนไทยสามารถขายของได้แพงขึ้น มีมูลค่าเพิ่ม และเครื่องจักรมีราคาถูกลง ภาษาที่เคยเป็นอุปสรรคระหว่างการค้าของโลกก็ไม่มีแล้ว ถ้าทำได้ก็จะเป็นเกษตรทันสมัย”

ทั้งนี้ นายมงคลได้สรุปถึงสินเชื่อล่าสุดหรือ Soft Loan 3 ด้วยว่า เป็นโครงการที่ รัฐบาลตั้งเป้าสินเชื่อไว้ 30,000 ล้านบาท โดย SME Development Bank พยายามมุ่งไปที่ SME รายเล็กประมาณ 3,000 ราย ให้กู้รายละ 10 ล้านบาท

“คิดว่าน่าจะเกินที่ตั้งเป้าไว้ เพราะตอนไปแนะนำหรือพูดคุย ทุกคนเริ่มมีไอเดีย เช่นการพูดคุยกับนักธุรกิจหนุ่มอายุกว่า 20 ปี ที่ทำธุรกิจผลิตหน้ากากอนามัย เดิมมีเครื่องจักรอยู่แล้วและเป็นลูกค้า SME Development Bank ราคาเครื่องจักรประมาณ 1.5 ล้านบาท ตอนแรกจะซื้อเพิ่มเพียง 1 เครื่อง แต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันจึงได้ตัดสินใจซื้อเพิ่มเป็น 2 เครื่องเลย เพราะเราบอกว่า 1 ล้านในปีแรก ผ่อนดอกเบี้ยอย่างเดียวเดือนละกว่า 3,000 บาทเท่านั้น ถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็ใช้เวลาพิจารณา 2-3 วัน ปัจจุบัน SME Development Bank ใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาพิจารณา จากแต่ก่อนต้องใช้เวลา 30 วันในการอนุมัติสินเชื่อ ปัจจุบันเหลือเพียง 16 วัน ในกรณีที่ใครจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจดแจ้งสำแดงเป็นบัญชีเดียวก็จะไม่เกิน 5 วัน ผู้ที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่ 1357 หรือเข้าไปเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ค SME Development Bank ได้”

52 views