top of page
Regist.jpg
1.
สงวนสิทธิ์ไม่แจกของที่ระลึกแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลผิดหรือไม่ครบ
2.
Event Policies
Thailand Smart Money Bangkok ครั้งที่ 14 : Financial Literacy
Dec 08, 2023, 12:00 PM – Dec 10, 2023, 8:00 PM
BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว

*เงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกในงาน

- ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด 1 ท่าน มีสิทธิ์รับได้ 1 ชิ้น

- ของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันนี้ - 7 ธ.ค. 66 เท่านั้น

- พนักงานร่วมออกบูธงดใช้สิทธิ์ 
- ชื่อผู้รับต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน กรุณานำหลักฐานมาเพื่อยืนยันตน
- หากชื่อผู้ที่มารับไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน ขอสงวนสิทธิ์งดรับของที่ระลึก

- ไม่อนุญาตให้ท่านอื่นมารับแทน

- ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่ระลึก หรือทดแทนของที่ระลึกเป็นสิ่งอื่น

  (ในกรณีแก้วน้ำมูมินมีจำนวนไม่พอ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

bottom of page